อาคารพักอาศัยรวม 3 ชั้น
อาคารพักอาศัยรวม 3 ชั้น
อาคารพักอาศัยรวม 3 ชั้น
อาคารพักอาศัยรวม 3 ชั้น

งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมสามชั้น

คุณนฤมล ชมเงิน เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ