เกี่ยวกับเรา

เดิมทีประกอบกิจการโดยใช้ชื่อ“ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.ศาลา การโยธา” เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2539 ซึ่งดำเนินกิจการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างให้กับลูกค้าบนที่ดินเปล่า กิจการมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2546 คณะผู้บริหาร มีนโยบายให้จดทะเบียน “บริษัท ศาลา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ” ขึ้นมารองรับการขยายตัวของกิจการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546 โดยมีทุนจดทะเบียน 3,000,000.- บาท(สามล้านบาท) โดยเรียกชื่อย่อว่า “ศาลาดีไซน์”

รับสร้างโรงงาน

นโยบายและปรัชญาการทำงาน

  • บริษัท มีนโยบายในการให้บริการโดยใช้ระบบ TURN KEY
  • บริษัท ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร เน้นการทำงานเป็นทีม มีการประสานงานที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
  • ด้วยความมั่นใจว่างานบริการของบริษัท มีคุณภาพ จึงพยายามจะขยายงานให้ทั่วทุกแห่ง ในราคายุติธรรมและยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป โดยยึดแนวทางดังนี้

“ คุณภาพสมราคากับงานที่รับประกันความพอใจ ”


บริษัท ศาลา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 4 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 3-13 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Tel : 088-979-8789
Tel. : 02-898-3248
Fax. : 02-898-3249
Website : www.sorsala.com
ประเภทกิจการ : ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน : 3,000,000.-(สามล้านบาท)
ปีที่เริ่มกิจการ : 2546

หนึ่งทางเลือกสำหรับคุณกับผลงานที่รับประกันความพอใจ