บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13

บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13

แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร