รับสร้างบ้าน-54-01
บ้านพักอาศัย จำนวน 6 หลัง เขตภาษีเจริญ
บ้านพักอาศัย จำนวน 6 หลัง เขตภาษีเจริญ
บ้านพักอาศัย จำนวน 6 หลัง เขตภาษีเจริญ
บ้านพักอาศัย จำนวน 6 หลัง เขตภาษีเจริญ
บ้านพักอาศัย จำนวน 6 หลัง เขตภาษีเจริญ
บ้านพักอาศัย จำนวน 6 หลัง เขตภาษีเจริญ
บ้านพักอาศัย จำนวน 6 หลัง เขตภาษีเจริญ
บ้านพักอาศัย จำนวน 6 หลัง เขตภาษีเจริญ
บ้านพักอาศัย จำนวน 6 หลัง เขตภาษีเจริญ

บ้านพักอาศัย จำนวน 6 หลัง

ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร