โรงงานผลิตน้ำแข็งไทยคูลไอซ์ จำกัด
โรงงานผลิตน้ำแข็งไทยคูลไอซ์ จำกัด
โรงงานผลิตน้ำแข็งไทยคูลไอซ์ จำกัด
โรงงานผลิตน้ำแข็งไทยคูลไอซ์ จำกัด
โรงงานผลิตน้ำแข็งไทยคูลไอซ์ จำกัด

งานก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแข็ง

บริษัท ไทยคูลไอซ์ จำกัด ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา