บริษัท เอส.พี.ชิมาดะ เวิร์ค จำกัด
บริษัท เอส.พี.ชิมาดะ เวิร์ค จำกัด
บริษัท เอส.พี.ชิมาดะ เวิร์ค จำกัด
บริษัท เอส.พี.ชิมาดะ เวิร์ค จำกัด
บริษัท เอส.พี.ชิมาดะ เวิร์ค จำกัด
บริษัท เอส.พี.ชิมาดะ เวิร์ค จำกัด

งานออกแบบและก่อสร้างโกดัง , อาคารสำนักงาน

บริษัท เอส.พี.ชิมาดะ เวิร์ค จำกัด จ.ชลบุรี