อาคารโรงงานชั้นเดียว ของ บริษัทลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด (เทศบาลบางปู80)